Wonden

Wonden die heel langzaam genezen worden vaak als chronisch beschouwd. Chronische wonden blijven soms hangen in één of meerdere fasen van de wondgenezing. Vaak blijven ze te lang in het ontstekingsstadium zitten. Kenmerkend is dat de wond in de afgelopen vier weken niet kleiner is geworden, de wondranden verhard zijn en de wond vaak vochtig is. Pijn, zwelling, jeuk en verkleuren van de huid rondom de wond zijn merkbaar. De wond kan rood, geel, zwart of een combinatie van deze kleuren hebben. 

 


Oorzaak

Een chronische wond kan om verschillende redenen ontstaan. Hygiëne, bepaalde geneesmiddelen, omgevingsfactoren zoals roken en voeding spelen een grote rol. Als een wondje niet voldoende schoon wordt gehouden/ wordt afgedekt, dan kunnen bacteriën de wond infecteren. Geneesmiddelen kunnen de genezing van de wond vertragen. Daarnaast belemmert roken het herstel van de wond door een vertraagde zuurstofwisseling en een hogere kans op infecties. Ook spelen koolhydraten, eiwitten, vitaminen en mineralen een rol in de genezing. Factoren als bewegingsbeperkingen, onderliggende ziekte zoals diabetes of vaatlijden, en oedeemvorming hebben hier ook invloed op.

 

Behandeling

De behandeling hangt af van de ernst van de wond. Grotendeels zal de behandeling bestaan uit wondzorg, compressietherapie en leefstijlaanpassingen. De wondzorg zal bestaan uit het veelvuldig vervangen van de verbandmiddelen en de wond inspecteren op het milieu, veranderingen en genezing. Door compressietherapie en daarnaast beweging/bewegingsoefeningen wordt de bloedcirculatie verbeterd en eventueel oedeem behandeld. Advies over leefstijl en dieet wordt gegeven ter zelfmanagement en preventie. Ook zal de huidtherapeut een luisterend oor, steun en begeleiding bieden in het traject. 

 

WONDZORG

OEDEEM

THERAPEUTISCH ELASTISCHE KOUSEN